Univerzalni simboli

PRETOČENI U SVAKODNEVNE PREDMETEVAU kolekcija bazirana je na tim univerzalnim obrascima kreacije i energije.
Poziva nas da zastanemo i osvijestimo
ljepotu svega što nas okružuje.