P.E.S.-ZAGREB d.o.o. 
za elektrotehniku i strojarstvo 

Rivanjski put 10, 10020 Zagreb, Hrvatska 

Društvo je upisano u registar: 
Trgovački sud u Zagrebu 
broj 1-23324 
Godina osnivanja: 1992. 

Račun u Erste Steiermärkische Bank d.d 
žiro račun: 2402006-1100065760 
IBAN: HR4424020061100065760 

Iznos temeljnog kapitala: 
1.141.300,00 kuna uplaćen je u cijelosti 
Osnivač, direktor i član uprave: Dragutin Ružić 
Matični broj: 3905390 
OIB: 83374921129